Hem

Sockenkyrkonätverket vill bidra till att bevara och sprida kunskap om våra sockenkyrkor.

Ledningsgrupp
Arbetet hålls samman av en ledningsgrupp bestående av Sten Renthzog, Ingrid Sjöström, Martin Giertz, Robin Gullbrandsson, Karin Skoglund, Eva Kempff, Erik Orviste, Peter Olausson och Barbro Mellander.

Medlemskap
Var och en som vill medverka till sockenkyrkornas bevarande är välkommen att bli medlem i nätverket. Medlemmarna kallas till nätverkets möten och seminarier. Varje medlem bör sprida kännedom om nätverket och värva ytterligare deltagare, särskilt med bakgrund inom till exempel forskning, undervisning, kulturmiljövård och journalistik.