Hem

Sockenkyrkonätverket vill bidra till att bevara och sprida kunskap om våra sockenkyrkor.

Ledningsgrupp
Arbetet hålls samman av en ledningsgrupp bestående av Martin Giertz, Robin Gullbrandsson, Erik Orviste, Heikki Ranta, Sten Rentzhog, Ingrid Sjöström, Karin Skoglund, Leifh Stenholm och Elisabeth Svalin-Gunnarsson, samt adjungerad Ulf Sporrong.

Medlemskap
Var och en som vill medverka till sockenkyrkornas bevarande är välkommen att bli medlem i nätverket. Medlemmarna kallas till nätverkets möten och seminarier. Varje medlem bör sprida kännedom om nätverket och värva ytterligare deltagare, särskilt med bakgrund inom till exempel forskning, undervisning, kulturmiljövård och journalistik.